Bê tông ít tỏa nhiệt
icon
Bê tông ít tỏa nhiệt GIÁ TRỊ TỐI ƯU

Chưa có

Ứng dụng Chưa có
Lợi ích sử dụng
Các sản phẩm liên quan
  • Bê tông cường độ cao

    Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

  • Bê tông cường độ sớm

    Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.