Tầm nhìn sứ mệnh
icon
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 24 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT
Đoàn kết

Sự đồng thuận gắn bó trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng để phát triển

Sáng tạo

Đổi mới tư duy, nắm bắt nhanh nhu cầu của xã hội, ứng dụng coong nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ

Uy tín

Xây dựng dựa trên niềm tin của mỗi khách hàng và CBCNV đối với sản phẩm và sự phát triễn của công ty

Tầm nhìn
TẦM NHÌN 24 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT

Tạo dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Bê tông & Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững dựa trên những giá trị sản phẩm, công trình và dịch vụ mà công ty cam kết.

Sứ mệnh
SỨ MỆNH 24 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT

Tạo dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Bê tông & Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững dựa trên những giá trị sản phẩm, công trình và dịch vụ mà công ty cam kết.