Bê tông cường độ sớm
icon
Bê tông cường độ sớm GIÁ TRỊ TỐI ƯU

Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

Ứng dụng Chung cư Everich 8
Lợi ích sử dụng
Các sản phẩm liên quan
  • Bê tông ít tỏa nhiệt

    Chưa có

  • Bê tông cường độ cao

    Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.